Verantwoording

Mijn doel is je helpen inzicht, heling en balans te vinden. Respect voor jou en compassie met jouw ontwikkeling zijn hierbij mijn uitgangspunt. Ik zal je niet vertellen wat je wel of niet moet doen. Met behulp van mijn intuïtieve gaven ondersteun ik je graag in je proces van bewustwording en ontwikkeling.

Bij lichamelijke of psychische klachten adviseer ik je eerst een hiervoor gekwalificeerde arts, specialist en/of therapeut te bezoeken. Het is belangrijk dat een eventuele medische oorzaak kan worden vastgesteld en een daarbij passende medicatie, behandeling en/of therapie kan worden gegeven.

Aurareading, healing of coaching zijn geen vervanging van een medische behandeling, maar kunnen wel aanvullend naast een medische behandeling worden gedaan. Naast je medische heling kun je dan ook je emotionele, mentale en spirituele heling ondersteunen en je innerlijke (veer-) kracht en balans hervinden.

Als Intuïtie Practitioner en Aurareader ben ik opgeleid door het Centrum voor Effectieve Intuïtie. Als Aurareader ben ik aangesloten bij de Beroepsorganisatie van Aurareaders (BvA). De BvA waarborgt de kwaliteit van de door haar erkende aurareaders door middel van verschillende verplichte intervisie-, supervisie- en bijscholingsbijeenkomsten en een jaarlijkse herregistratie. Daarnaast kan de BvA rechtstreeks worden geconsulteerd in geval van een klacht, een geschil of een wens om bemiddeling, zowel door de cliënt als door de aurareader. Hiervoor kun je contact opnemen met het Centrum voor Effectieve Intuïtie, Hagestraat 10, 2011 CV Haarlem, 023-5248863.